Login

Novinky

Vyšel 2.díl Antecepční teorie

V dubnu 2014 po nezanedbatelném úsilí korektorů nakladatelství vydal Tribun EU v Brně druhý díl Antecepční teorie.

Před vydáním kniha prošla posouzením redakce a korektoři i typografové se poprali s neobvyklým podkladem v Excelu. Připouštím, že jsem se nemálo vzdělal v rodném jazyce, protože mi našli 2500 chyb. Největší podíl těchto chyb byl v čárkách ve větě.

Nepochybuji, že i tak tam mohly nějaké chyby zůstat. Můžete se pokusit je najít v Kapitoly z knihy - díl 2

Obsah díla nově zveřejněn na těchto stránkách

Plný text knihy byl nově vložen po jednotlivých kapitolách do oddílu Kapitoly z knihy .

Nově si tedy můžete jednotlivé kapitoly vyhledat a přečíst. Pokud budete mít zájem o tištěnou verzi, která je však v této chvíli rozebraná, můžete si ji objednat (v sekci "Napište nám") a budeme s vaším požadavkem počítat při dotisku knihy.Rozpor antecepce bolí nejvíc - ukázka z knihy

3-letý chlapeček byl na návštěvě u babičky a očekával, že asi za hodinu pro něj přijede maminka. Klidně si hrál, smál se, žvatlal. Pak přijelo auto a babička s chlapečkem šli otevřít. Z auta vystoupil jen děda. Chlapeček chvíli zůstal zaražený, a ačkoli měl dědu rád, propukl v zoufalý pláč. Nic ho nedokázalo utišit, dokud na telefonickou vybídku nepřijela jeho maminka. I pak mu ještě chvíli trvalo, než se zklidnil. Pak si v bezpečí mámina klína hrál s dědou a zase se smál.
Co jsme to pozorovali? Chlapečkův AA přesně nerozuměl slovům dospělých, kdy kdo přijede, a výrazně očekával příjezd maminky. Výrazný rozpor mezi očekáváním a ...


První vydání knihy v České republice

Knihu Antecepční teorie  - Díl1 vytiskl Tribun s.r.o. a byla vydána vlastním nákladem autora r.2011. ISBN 978-80-260-0398-4 Kniha o antecepci a anticipaci je psána neobvyklým způsobem. Možná jste nikdy podobně uspořádanou knihu neviděli. Nicméně s ohledem na její záběr do takřka všech myslitelných oblastí lidského života bylo zatřiďování námětů mimořádně důležité. Náměty vznikaly v návaznosti na odhalování důsledků zvolených axiomů mozaikovitě, ovlivňovaly vznik a obsah dalších námětů. Jejich uspořádání do aspoň částečně konzistentních skupin představovalo značné úsilí. Autor nakonec rozhodl, že přes určité kouzlo ...

Proč se nepoužívá slovo ANTICIPACE

Slovo "anticipace" vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, tedy něčeho proti uchopení, což je matoucí. Proto jsem se rozhodl použít nové slovo ANTECEPCE.

Rovněž druhá část původního slova "-cipace" vychází z latinského "capere", např. ve slově "participace" = "partem capere" neboli "brát účast", což je obvykle užíváno zcela mimo smysl pojmu "cítit", jak jej známe např. ve výrazu "percepce"= vnímání nebo "nocicepce" = "bolesti cítění".Nové slovo "antecepce" chce být blízko právě těmto slovům a ne slovům participace či emancipace.

Třetím důvodem by mohlo být, že slovo "anticipace" je již využíváno v poněkud odlišném významu. S ohledem na dopad Antecepční teorie na chápání světa kolem nás je ospravedlnitelné na ně nenavazovat, ale vytvořit v myslích lidí samostatný vztah k novému pojmu, který je navíc stručnější.
HOME ANTECEPCE

Když sestupujete se schodů, které dobře znáte, nemusíte na další krok takřka myslet. Váš organizmus je předem nachystán na došlap v patřičné výšce, na pevnost schodu, který se pod vámi neproboří, na drsnost povrchu, který pod nohou neuklouzne,...
Vy ten schod předem cítíte. Ne, že by ho předem cítil jen váš mozek. Celé vaše tělo, svaly na nohou, tělesná rovnováha, oči, které se mohou věnovat prohlížení zábradlí nebo výzdobě, to vše cítí předem další schod.

Created by © 2011 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign