Login

První vydání knihy v České republice

Knihu Antecepční teorie  - Díl1 vytiskl Tribun s.r.o. a byla vydána vlastním nákladem autora r.2011.

ISBN 978-80-260-0398-4

Kniha o antecepci a anticipaci je psána neobvyklým způsobem. Možná jste nikdy podobně uspořádanou knihu neviděli.

Nicméně s ohledem na její záběr do takřka všech myslitelných oblastí lidského života bylo zatřiďování námětů mimořádně důležité.

Náměty vznikaly v návaznosti na odhalování důsledků zvolených axiomů mozaikovitě, ovlivňovaly vznik a obsah dalších námětů. Jejich uspořádání do aspoň částečně konzistentních skupin představovalo značné úsilí.

Autor nakonec rozhodl, že přes určité kouzlo chronologického řazení námětů (podle toho, jak vznikaly a navazovaly na sebe), bude účelnější řadit k sobě náměty určitým způsobem blízké.

Zejména to zvýraznilo zjištění (které je výsledkem druhého dílu), o strukturování seznamů v antecepčních systémech.

Proto je nakonec dodrženo strukturování do skupin po 4 nebo třech podřazených prvcích, které opět mohou být strukturovány stejným způsobem až ke konkrétní kapitole.

Kapitola je většinou poměrně krátká. Představuje námět, jako např.  "Rozpor antecepce bolí nejvíc" , který je rozveden zhruba na 3 stranách. S obsahem této kapitoly se můžete stručně seznámit v anotaci, která je v pravém sloupci obsahu. V tomto případě vypadá takto:

"Zavedení pojmu antecepčních muk jako bolesti ze záporného rozporu mezi antecepcí a skutečností. Na druhé straně antecepční slast jako zážitek z naplnění antecepce. Antecepční euforie. Hypotéza symetrie mezi muky a slastí. Z výzkumu bolesti se např. zjistilo, že zranění agresivní řidiči, nebo zranění vojáci hrdinové trpí daleko větší bolestí, než podobně zranění defenzivní řidiči či vojáci pacifisté. Antecepční muka jsou podmínkou přežití. Nebude-li záporný rozpor bolet, antecepce nebude mít důvod ke korekci a příště přežít nemusí. Zavedení stupnice reakce na záporný antecepční rozpor od 0 do  10, kde 5 je normální hodnota. Osoby s hodnotou výrazně pod 5 budou mít sklon k lajdáctví, osoby výrazně nad 5 se budou úzkostlivě vyhýbat riziku a současně nezažívají ani slast. Stálo by za to prozkoumat, zda při prohře např. hokejového týmu se antecepční muka přenesou až na úroveň mitochondrií jednotlivých hráčů."


Zpět na hlavní výpis

Proč se nepoužívá slovo ANTICIPACE

Slovo "anticipace" vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, tedy něčeho proti uchopení, což je matoucí. Proto jsem se rozhodl použít nové slovo ANTECEPCE.

Rovněž druhá část původního slova "-cipace" vychází z latinského "capere", např. ve slově "participace" = "partem capere" neboli "brát účast", což je obvykle užíváno zcela mimo smysl pojmu "cítit", jak jej známe např. ve výrazu "percepce"= vnímání nebo "nocicepce" = "bolesti cítění".Nové slovo "antecepce" chce být blízko právě těmto slovům a ne slovům participace či emancipace.

Třetím důvodem by mohlo být, že slovo "anticipace" je již využíváno v poněkud odlišném významu. S ohledem na dopad Antecepční teorie na chápání světa kolem nás je ospravedlnitelné na ně nenavazovat, ale vytvořit v myslích lidí samostatný vztah k novému pojmu, který je navíc stručnější.
HOME ANTECEPCE

Když sestupujete se schodů, které dobře znáte, nemusíte na další krok takřka myslet. Váš organizmus je předem nachystán na došlap v patřičné výšce, na pevnost schodu, který se pod vámi neproboří, na drsnost povrchu, který pod nohou neuklouzne,...
Vy ten schod předem cítíte. Ne, že by ho předem cítil jen váš mozek. Celé vaše tělo, svaly na nohou, tělesná rovnováha, oči, které se mohou věnovat prohlížení zábradlí nebo výzdobě, to vše cítí předem další schod.

Created by © 2011 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign